“Δημιουργούμε συνέργειες για να αξιοποιήσουμε στην καθημερινότητα του κόσμου όσα μπορεί να προσφέρει η επιστήμη. Για να καινοτομήσουμε, να εμπνεύσουμε και να ενδυναμώσουμε τον κόσμο... δημιουργώντας κάτι περισσότερο”

Η Χριστίνα διαθέτει τις γνώσεις και την πείρα της σε μεμονωμένους επιχειρηματίες, ενώσεις, σχολεία, εταιρείες και φίρμες (brands)

"Honored to have actively participated voluntarily in the campaign of the Greek Ministry of Health Social Solidarity "I Zoi Ehei Hroma" 2008 & in the Scientific Board of Approvals (Food Supplements, Foodstuffs intended for particular nutritional uses (PARNUTs), National Organization for Medicines (EOF), Greece"